Hier ben je:  

Middeleeuwen

Het dorp

Het dorp was gelegen op de wierde. Door afval en mest dat in de loop van de tientallen eeuwen door de bewoners op de wierde werd gestort was de grond op de wierde erg vruchtbaar.

In de loop van de middeleeuwen werden de bestaande - uit dikke plaggen gebouwde - boerderijen vervangen door bakstenen huizen.

Bewoners

contouren van de wierdeDe inwoners van het dorp waren een mengeling van Friezen, Franken, Saksen, Scandinaviers, Juten en Kelten, gemengd met de volkeren die van oudsher hier al woonden. Ze hadden hun eigen godinnen en goden. Met de komst van zendelingen als Liudger werd de bevolking gedwongen zich tot het Christendom te bekeren en werd een kerkje gebouwd. In eerste instantie was dit een houten gebouw, pas veel later werd dit vervangen door het bakstenen éénbeukige kerkje dat er nu nog staat.

De bewoners waren voornamelijk (vee)boeren, handelaren en vissers.
De boeren hadden niet zo'n slecht leven als vaak wordt gedacht. Er moest hard gewerkt worden, maar er waren wel tachtig door de kerk verplicht opgelegde vrije dagen en ze betaalden minder belastingen dan wij doen..
Vrouwen waren soms krachtige en assertieve mensen en in de 14e eeuw verbeterde de positie van de vrouw door het gebrek aan arbeidskrachten, veroorzaakt door de pest.

 

Heksen kende men niet. Pas aan het einde van de Middeleeuwen (1484) verklaarde de paus dat hun bestaan geen 'vrucht van verbeelding' was.

De Heerlijkheid

Huis te OosterwijtwerdDe Heerlijkheid is de borg Ripperda,
oorspronkelijk gebouwd in 1411, door de Oostfriese Focko Ukena.

Bij een erfscheiding in 1452 kwam het goed in bezit van de familie Ripperda, die het tot 1744 behielden. --> lees verder over de Ripperda's

 

 

 

 

 

 

Verhalen

Men ziet des nachts meermalen een man zonder hoofd, te paard rijdende voorbij de klip op den weg van Oosterwijtwerd naar Krewerd, enz.