Hier ben je:  

Strijd

borg OosterwijtwerdDe Noord-Nederlandse kustlanden, werden in de 16e eeuw nog steeds als Fries beschouwd en waren in feite een losse groep van kleine gebiedjes die steeds wisselende verbonden met elkaar aangingen.

Voortdurend was er strijd en werden steenhuizen verwoest en andere opgericht.

Stad en Ommelanden

In de strijd tussen de Stad en de Ommelanden omstreeks 1500 heeft het dorp een strategische rol gespeeld in de strijd om Appingedam.

Het "Huis te Oosterwijtwerd", waarvan hier een latere tekening uit het archief in Groningen, werd kort na nieuwjaarsdag in 1500 bezet door de Groningers die het versterkten en er 60 man legerden. 

 

Huis te Oosterwijtwerd

De borg Ripperda werd ook wel de "heerlijkheid" genoemd en ook wel het Huis te Oosterwijtwerd.

Deze borg was oorspronkelijk gebouwd door de Oostfriese Focko Ukena maar kwam door erfenis in bezit van de familie Ripperda, die het tot 1744 behielden. Helaas is het na 1745 afgebroken.
Het terrein waar de borg heeft gestaan  is nog te zien aan de oostkant van het dorp achter de Wijtwerder Heerd. 

--> lees meer over de Ripperda's

Kerk

De kerk van Oosterwijtwerd had -evenals de meest kerken in deze periode - een losstaande bakstenen toren.

Deze parochiekerk bleef eigendom van de Johannieters tot 1609. In dat jaar eigende de Provinciale Staten zich alle bezittingen van de Johannieter kloosters toe. Het kerkgebouw werd vervolgens een Hervormde Kerk.

Dat de Hervormde Kerk slecht voor haar bezittingen zorgde bleek wel door het ineenstorten van de toren van de kerk in 1665.

De toren werd vervolgens vervangen door een dakruiter.

-->lees meer over de kerkgeschiedenis