Hier ben je:  

Heden

Boerderijen

De boeren zijn niet langer landbouwers (of akkerbouwers of veetelers) maar ondernemers met veelal computergestuurde bedrijven. Hoewel Groningen nog altijd bekend staat als een "boerenland" met voornamelijk akkerbouw komen hier steeds meer veehouders. Sinds de jaren negentig zie je steeds meer enorme veeschuren met koeien. 

De Landinrichtingscommissie is begin deze eeuw bezig geweest met een Ruilverkavelingsplan (RAK - 2001) ter verbetering van de verkaveling voor de landbouw. Een aantal landschappelijke en cultuurhistorisch interessante akkers in deze omgeving waren door de ruilverkavelingen van het laatste decennia van de vorige eeuw al verdwenen en het landschap gaat steeds meer lijken op het standaard Nederlandse Poldermodel.

eetcafe de boerderij"Eetcafé de Boerderij" aan de Schoolweg 2,  Deze was jarenlang eigendom van de familie Averdieck uit Oesede in Duitsland. Eigenaar is J.A. van Marum. Sinds 2011 is hier een eetcafé in gevestigd.

 

Boerderij "Meelenbrij" aan de Schoolweg 15 wordt bewoond door E. Hillenga en H. Ekema.  Bij de boerderij hoort 1.29.30 ha. De rest van het land van deze boerderij is in bezit van Bureau Beheer Landbouwgronden. 17.85.14 ha. (2000)

De boerderij zonder naam op de Schoolweg 17 wordt sinds 1998 bewoond door de familie Salden, boeren die oorspronkelijk uit Limburg kwamen met roodbont vee. Het bedrijf is 57.91.26 ha groot.  

Damsterweg 1De boerderij zonder naam op de Damsterweg 1 wordt bewoond door de familie Folkersma. Dit boerderijtje ligt binnen de dorpskom en een enkele maal zie je dan ook een kudde schapen door de Dorpstraat voorbij trekken. Over deze boerderij zijn geen gegevens terug te vinden in het boerderijenboek.

RieuwersveldBoerderij "Rieuwersveld" aan de Damsterweg 23 is 47.15.35 ha groot. De boerderij is gebouwd in 1964 en is een melkveebedrijf welke bestaat uit een boerderij met voor- en achterhuis, een ligboxenstal en een hooiberg en. Ze is in gebruik door de familie Hingstman.

In 1995 hebben de heer J. Hulleman en zijn vrouw G.A. Winters die toen deze boerderij bewoonden de potstal omgebouwd tot ligboxenstal. In 2009 is er een nieuwe achtermuur gezet met een ‘Oelebred’. Juli 2009 staat deze boerderij te koop via Fikkert Agra-Vastgoed

Boerderij "De Hoop" aan de Damsterweg 41 wordt sinds 1990 bewoond door de familie Luchtenberg, en bij deze boerderij behoort 1.00.75 ha.

BatenburgBoerderij "Batenburg" hierbij ligt nog 2.61.00 ha land. De boerderij is in 1915 herbouwd nadat de vorige boerderij was afgebrand. Dit boerderij is terug te vinden als steenhuis in historische boeken. Bewoond door Johan Westenberg en Ria Meijer en hun kinderen.

 

Damsterweg 4Boerderij zonder naam aan de Damsterweg 4 .

Bij deze boerderij hoort ruim 2 ha grond.

 

KrewerderwegDe witte boerderij zonder naam op de Krewerderweg 2 is 39.54.30 ha groot en het woongedeelte wordt verhuurd, maar de schuur en het land worden door N.E. Smit en E.G. Boelema gebruikt samen met de boerderij in Krewerd. Sinds 1990 houden ze Limousin koeien, die 's zomers in kuddeverband op de weilanden of in het natuurgebied "Woudbloem" verblijven en 's winters gehuisvest worden in een potstal en een hellingstal. Op zaterdagen tussen 09:00 en 13:00 verkopen ze (ingevroren) vlees aan de Kloosterweg 8 in Krewerd. Dit is milieu- en diervriendelijk geproduceerd.

 

Boerderij "Berlerheerd" op Krewerderweg 4  wordt sinds 1991 bewoond door Nico en Linda van den Akker.Het bedrijf is 49.06.70 ha groot en is in gebruik als melkveebedrijf.  De grote schuur is in 1992 gebouwd. 

Dorpstraat 33De Boerderij zonder naam op Dorpstraat 33 is een melkveebedrijf met ca 40 ha grasland. De grote veeschuur bij de boerderij is in 1993 gebouwd. 

Sinds Mei 2001 bewonen Benedict en Thea Wesselingh met hun zonen Timothy , Ruud en Loek deze boerderij.

* Oppervlakte gegevens percelen grotendeels overgenomen uit het boerderijen boek