Labyrint!

It's like plunging into the calm ocean, the wind softly caressing your tanned body, the sun warming and igniting it. It's like feeling the ocean cool and embrace and contain you like a primordial womb. It's also like waking up from this dream and getting back to your blog!

Wandel door de geschiedenis

Ga op zoek en kijk mee van alles te zien . . . . .

Wandeling langs de kerk

De kerk is altijd open If there's a picnic going on and there's cake, you can consider yourself invited and things will become a piece of cake.

Zonsondergang op de wierden

Kijk naar die zonsondergang en herinner je de mooie dag yes !

Frisse lucht langs het maar

It's like being on a frozen mountain top. It's like getting there and not being able to climb back down. It's like having to survive in that hostil environment for months just by eating insects and drinking tea made out of twigs.

Oosterwijtwerd, wilgenwierde op het Hogeland

Op 53° 19' N 6° 49' O, in Noord Groningen, een kilometer of tien ten zuiden van de Waddenzee, ligt het lieflijke dorpje Oosterwijtwerd. Ze ligt in het landschap Fivelingo op het Groninger Hogeland.

Er staan in het dorp 77 huizen en er wonen ca. 170 inwoners. (gegevens 01-01-2018 BS)

Het dorp Oosterwijtwerd heeft een sfeervolle uitstraling van veelal karakteristieke bebouwing en heeft een centrale ligging ten opzichte van de kernen met voorzieningen - Loppersum en het het stedelijk hart van Appingedam zijn per fiets prima bereikbaar, beide plaatsen hebben een spoorverbinding richting stad Groningen. De kern Oosterwijtwerd zelf beschikt overigens over meerdere leuke restaurants.

Fivelingo dankt zijn naam aan het riviertje de Fivel dat ten Noorden van Kolham ontsprong en zich al kronkelend een weg door veen en kleilandschap zocht om bij Eenum in de Fivelboezem uit te monden. Oosterwijtwerd lag -evenals Eenum- buiten de boezem in het oude landschap en is een van de oudste dorpen van het gebied.

Rond 600 voor Chr. was een vruchtbaar kwelderland ontstaan, dat erg aantrekkelijk was voor veehouders. Het gebied bood veel bestaansmogelijkheden en was zo veilig dat mensen zich ook direct op de kwelderwallen gingen vestigen. De oudste bewoners kwamen uit de stroomgebieden van de Noord-Duitse rivieren Weser en Eems en naast het houden van vee leefden ze van de visvangst, en op de hoogste delen van de kwelder ook van akkerbouw en handel. In de loop van de IJzertijd kregen deze Noord-Duitse pioniers gezelschap van migranten uit het Drentse achterland. Lees meer over deze tijd -->
Amsterdamse school
Dorpstraat
Lage wierde
Avond bij de kerk
Toegang Dorpstraat
Driesprong

De naam Oosterwijtwerd is afgeleid van de woorden Widu en Weerd.

Widu betekent hout (vgl Engelse wood), struikgewas, maar ook kan dit deel van de naam afgeleid zijn van het woord "wilg" (Groninger encyclopedie 2001). Weerd geeft een hoge plaats in waterig land aan. Ooster is pas later toegevoegd en was nodig om verwarring met het klooster Wijtwerd en het dorp Westerwijtwerd te voorkomen, die beiden in het landschap Hunsingo lagen. Oosterwijtwerd betekent dus in feite wilgenwierde. De Saksische naam was Oosterwiewerd . Lees verder over deze tijd -->

In de strijd tussen de Stad en de Ommelanden omstreeks 1500 heeft het dorp een strategische rol gespeeld in de strijd om Appingedam. Lees verder over deze tijd -->

Veel van de woonhuizen die er nu staan zijn vroeger winkeltjes geweest. Er was een smederij op no. 9, een bakkerij op 11, een school op no. 15. Een kleermaker op no. 10, een naaister op no. 12, een kuiperij/ wagenmaker op no. 28, een schoenmaker op no. 30, en een kruidenier op no 32. Meer over de huidige tijd -->

Hele boeken zijn er geschreven over de boeren. Lees hier een klein stukje -->